zaterdag 6 februari 2021

Barmhartige God, naar het voorbeeld van de heilige apostelen verkondigt de Kerk het Evangelie van Christus van Oost tot West – ook in Japan. Wij bidden U bij deze gedachtenis van Uw Japanse martelaren voor alle verkondigers van Uw Goede Boodschap in Japan. Wij vragen dat hun belangrijke werk vrucht mag dragen voor de Japanse samenleving en dat Uw Kerk in Japan groeit in geloof en in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Nagasaki, door Christus onze Heer.