zaterdag 6 april 2024

Alleluia! Barmhartige God, Jezus van Nazareth, Uw Zoon en Gezalfde, brengt vrede, heil en genezing voor onze wereld, die gebukt gaat onder de gebrokenheid van de zonde. Wij vragen U in dit Paasoctaaf: zegen de boerengezinnen in Nepal. Geef aan ouders wijsheid, hoop en geduld; geef dat jonge mensen verstandige, maar ook liefdevolle levenskeuzes maken; laat de kinderen opgroeien in vrede en uitgroeien tot gezonde en gelukkige mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Phaolô Lê Bao Tinh, priester en martelaar tijdens de vervolgingen in Vietnam, door Christus onze Heer. Alleluia!