zaterdag 5 november 2022 

Heer onze God, Uw dienaar Mozes heeft Uw volk weggeleid uit de slavernij tot in het Land van melk en honing. Wij bidden U: geef dat velen in India zich door de nieuwe Mozes, Jezus Messias, laten wegleiden uit de slavernij van afgoderij, hebzucht en machtswellust. Wij danken U voor allen in India die steeds weer de vrede van Christus verkondigen. Voor machthebbers en leiders in India: dat zij in respectvolle dialoog met elkaar hun conflicten oplossen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Narcyz Putz, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.