zaterdag 5 juni 2021

God van Abraham, Gij hebt Uw uitverkoren volk Israël als een levend teken gesteld voor alle volkeren. Wij willen U op deze Sabbat bidden voor Uw Kerk in Myanmar. Geef dat zij, door ons gebed, zich gesterkt voelt in haar geloof, en geef dat ons eigen geloof mag groeien door het voorbeeld van onze broeders en zusters daar. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Bonifatius en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.