zaterdag 5 februari 2022

Barmhartige God, Uw leerlingen verkondigen de Goede Boodschap aan alle volkeren. Wij vragen U dat vele jonge mensen in de Filipijnen geraakt worden door het liefdesoffer van Jezus Christus en voortaan de Blijde Boodschap verkondigen aan hun leeftijdsgenoten. Geef dat de lokale bisschoppen met wijsheid, geduld en liefde antwoord geeft op de vragen van jonge gelovigen die op zoek zijn naar de uiteindelijke betekenis van hun leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Agatha, martelares tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.