zaterdag 5 december 2020

Goede God, het kindje Jezus, uw levend Woord, werd vervolgd door Koning Herodes. Wij vragen uw beschermende hand voor alle kinderen die met hun ouders op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging. Geef dat zij in veiligheid kunnen opgroeien en zich kunnen ontplooien als liefdevolle mannen en vrouwen die zich inzetten voor uw Koninkrijk van vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige John Almond, martelaar, door Christus onze Heer.