zaterdag 4 september 2021

Eeuwige God, uw Zoon Jezus Christus is de opborrelende bron van vreugde voor allen die in Hem geloven. Wij vragen U daarom: geef dat Armenen – jong en oud – die lijden onder de zorgen van het leven of aan neerslachtigheid, zich laven aan de Blijde Boodschap en met nieuwe hoop hun weg volgen. Doe hen groeien in liefde voor hun naasten en geef dat zij met oprechte daden van caritas getuigen van uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Luis Prado García, seminarist, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.