God van Abraham en Sara, U hebt de mensen geschapen om in vrede met elkaar te werken ter ere van U. Wij bidden U voor de werkelozen, dagloners, boeren, en arbeiders in India – in het bijzonder voor hen die getroffen zijn door misbruik en uitbuiting. Geef hun allemaal een menswaardig bestaan: dat zij respect, rust, vrede, en vreugde ervaren in hun dagelijkse leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Clarus, priester-eremiet en martelaar, door Christus onze Heer.