zaterdag 4 mei 2024

Genadige God, in Jezus van Nazareth hebt U zich geopenbaard als de Heilige Die de kant kiest van hen die gebukt gaan onder ongerechtigheid, uitsluiting, ziekte en armoede. Wij vragen U in deze Paastijd: laat Uw zegen neerdalen over de inwoners van Bahrein en geef dat gerechtigheid bloeit waar nu onrecht heerst. Open de oren van jonge Bahreiners voor het Evangelie en geef dat zij zich bekeren tot U. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Robert Lawrence, monnik, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.