Eeuwige God, U ziet met liefde om naar mensen die in nood verkeren en om Uw hulp vragen. In deze tijd van vasten en berouw, bidden wij U voor hen die wanhopig zijn en U nog niet kennen. Geef dat zij Jezus Christus en zijn Kerk ontdekken en de Goede Boodschap ter harte nemen; maak dat het licht van het geloof de duisternis in hun leven verdrijft en dat onze nieuwe zusters en broeders samen met ons mogen groeien in geloof en liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Qerim Sadiku, echtgenoot, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.