zaterdag 4 juni 2022

God van Abraham, U hebt Uw volk Israël tot teken gemaakt van Uw heilsbelofte voor alle volkeren. Wij bidden U op deze Sabbatdag voor de Kerk in Pakistan. Geef haar toegewijde en bekwame herders, charismatische verkondigers en trouwe bidders. Geef dat onze broeders en zusters in Pakistan, gevoed door de Sacramenten en het Woord, groeien in geloof, in aantal en in liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Domingo del Barrio Batz, echtgenoot en koster, martelaar, vermoord in Guatemala tijdens overheidsacties tegen katholieken, door Christus onze Heer.