zaterdag 4 februari 2023

Goede God, in Jezus Messias vergeeft U hen die gevallen zijn en berouw tonen. U richt hen weer op tot nieuw leven. Wij bidden U daarom vandaag voor mannen die zich schuldig maken aan de vernedering en mishandeling van vrouwen en kinderen. Geef dat zij Jezus Christus leren kennen, zijn Evangelie omarmen, berouw tonen en verzoening zoeken. Wees hun slachtoffers nabij. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Britto, priester-missionaris, martelaar in India, door Christus onze Heer.