Liefdevolle God, wij danken U voor de trouwe arbeid van zovele missionarissen in West-Afrika, de afgelopen 150 jaar. Wij bidden U dat gebieden die nu geconfronteerd worden met de schrale gevolgen van de ontkerkelijking op hun beurt mogen genieten van de goede evangelisatie van katholieke West-Afrikanen: leken, priesters, diakens en religieuzen. Zegen hun verkondigingswerk. Door Christus onze Heer.