zaterdag 31 oktober 2020

Goede God, U blijft altijd op zoek naar de verloren mens en U roept hem in Jezus Christus terug naar het eeuwige leven. Wij bidden U daarom voor mannen en vrouwen in China die op zoek zijn naar een beter leven. Geef dat zij vinden waar hun hart ten diepste naar verlangt: Uw Zoon Jezus Christus, de God-Mens. Dat hun ontdekking een ontmoeting mag zijn met U, de levende God, die van hen houdt. Door Christus onze Heer.