zaterdag 31 juli 2021

Barmhartige Heer, Jezus van Nazareth is Uw Zoon en Gezalfde. Hij is de enige Weg die leidt naar U. Wij vragen U: schenk het licht van Christus aan rovers, drugshandelaars en mensensmokkelaars in Nigeria zodat zij de ernst van hun wandaden inzien. Geef dat zij de vrede en liefde van Christus leren kennen, zich bekeren, de sacramenten ontvangen en meebouwen aan een samenleving van gerechtigheid en vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Loyola, door Christus onze Heer.