Levende God, Uw Zoon Jezus Christus wil dat wij U vragen om arbeiders voor de grote oogst. Wij bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap en diaconaat voor Uw Kerk overal in Nigeria. Geef de gelovigen zuivere en bekwame mannen die hen willen begeleiden op hun levensweg. Geef dat zij vele jonge mensen bereiken en dat velen het Evangelie aannemen en de Kerk omarmen. Door Christus onze Heer.