zaterdag 30 september 2023

Goede God, Die ons heeft geschapen voor de vrijheid en liefde van Jezus Christus. U bent trouw aan Uw volk, en U verhoort de gebeden van hen die zich met een oprecht hart tot U wenden. Wij bidden U daarom voor onze zusters en broeders in Noord Korea die, zonder onderscheid, in dit land vervolgd worden vanwege hun geloof in Jezus Christus. Bescherm hun, en schenk hun moed, volharding, en hoop op betere tijden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Hiëronymus, priester en kerkleraar, door Christus onze Heer.