Schepper God, die ons uit liefde herschapen heeft in Jezus Christus. Vandaag willen wij U danken voor de gave van Uw heilige Geest, die ons eeuwig leven geeft. Wij bidden U dat de machthebbers, regeringsleiders en rijken van Ethiopië en Eritrea de grootheid van Uw liefde erkennen en dat zij altijd de vrede en de gerechtigheid nastreven. Door Christus onze Heer.