zaterdag 30 juli 2022

Genadige en goede God, Uw Zoon Jezus Christus is het ware Licht dat schijnt in de duisternis van deze tijden. Wij bidden U dat zijn helder Licht steeds meer mag stralen in de harten van de inwoners van Mali. Geef dat de Blijde Boodschap stevig wortelt en goed gedijt in de plaatselijke samenleving en blijvend vrucht draagt voor alle inwoners van dit grote land. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Edward Powell, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.