zaterdag 30 januari 2021

God die ons lief heeft, in de geschiedenis van Uw uitverkoren volk Israel hebt U zich steeds duidelijker geopenbaard als een God van vrede, gerechtigheid en liefde. Wij bidden U: laat vandaag Uw rijke zegen neerdalen over de gezinnen in Argentinië. Dat gezinnen hecht en liefdevol blijven door gezamenlijk gebed en door de sacramenten van Uw Zoon. Geef verzoening waar onenigheid de vrede ontsiert, en vreugde waar verdriet is. Dat gezinsleden Uw nabijheid ervaren door en met elkaar. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Zygmunt Pisarski, martelaar, door Christus onze Heer.