zaterdag 30 april 2022

God van bevrijding, Gij hebt Uw volk Israël weggevoerd uit de slavernij van Farao naar de ware vrijheid. Wij bidden U op deze Sabbat voor mensen in Iran die gevangen zitten en gemarteld worden vanwege hun geloof in de verrijzenis van Jezus Christus. Geef dat zij weten dat wij voor hen bidden en dat hun geloof hierdoor gesterkt wordt. Moge hun trouw aan Uw Zoon in liefde voor hun naasten voor ons een voorbeeld van waarachtig christelijk geloof zijn. Door Christus onze Heer.