Eeuwige God, de apostelen hebben het Evangelie verkondigd tot aan de uiteinden van de wereld. Wij danken U voor de mannen en vrouwen in Egypte die Jezus verkondigen als de Christus aan hun volksgenoten, meestal onder heel moeilijke omstandigheden. Bescherm hen en geef dat zij de goede woorden en de gepaste toon vinden om aansluiting te vinden bij hun toehoorders. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Andreas, door Christus onze Heer.