Almachtige God, Uw Zoon roept alle mensen tot de kennis van Uw Naam. Wij danken U vandaag voor alle mensen in ons land die bidden voor Uw Kerk in nood. Dat hun gebed opstijgt uit een zuiver hart en vrucht mag dragen voor onze wereld. Dat hun gebed aan mensen die worden vervolgd de moed schenkt om te blijven getuigen van Uw Zoon. Geef dat deze trouwe bidders blijven groeien in geloof en in liefde voor U en voor Uw Kerk. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Hiëronymus, priester en kerkleraar, door Christus onze Heer.