Eeuwige God, U hebt Uw volk Israël gevoed met manna in de woestijn. Schenk Uw Kerk in Nigeria steeds weer het hemelse brood, zodat het geen honger heeft. Schenk Uw volk daar bekwame herders op hun levensweg en ook nieuwe broeders en zusters in het geloof. Wij vragen Uw bijzondere zegen voor mensen in Nigeria die steeds weer de vrede zoeken. Door Christus onze Heer.