Eeuwige God, U hebt Uw volk Israël uit de gevangenschap van Farao geleid naar de vrijheid van het land van overvloed. Wij bidden U voor alle criminelen die in Tanzania gevangen zitten, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Wij bidden U dat deze gevangenen zich afkeren van hun oude levenswandel en zich bekeren tot de Blijde Boodschap van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige eerste martelaren van de Kerk van Rome, door Christus onze Heer.