God van Abraham, Isaak en Jacob,Gij hebt Uw volk Israël te eten en te drinken gegeven in de woestijn en het de weg gewezen naar het leven in een land van overvloed. Wij willen U in deze Paastijd bidden voor alle mannen en vrouwen die deze Goede Boodschap van overvloedig leven voor alle mensen blijven verkondigen ondanks het gevaar voor eigen leven. Geef deze trouwe verkondigers vreugde in hun liefdeswerk en schenk hun bescherming en wijsheid in moeilijke tijden.Door Christus onze Heer.