God van Abraham, Isaäk en Jakob, In de geschiedenis van Uw volk Israël hebt U zich geopenbaard als een God van gerechtigheid en liefde. U bent de God die ons wegleidt uit slavernij en onderdrukking naar vrijheid en ontplooiing. Wij bidden U vandaag voor alle mensen in Pakistan en in Bangladesh die lijden onder onrecht en discriminatie. Wees ontheemden nabij – speciaal de kinderen. Geef zorg en liefde aan hen die verwaarloosd worden. Door Christus onze Heer.