zaterdag 3 september 2022

God onze goede Vader, met wijsheid en geduld leidt Gij Uw volk naar de vrijheid van het Koninkrijk van Jezus Christus. Wij danken U voor het trouwe geloof van de bisschoppen, priesters en diakens in Japan. Blijf hen zegenen, verlicht hun hart steeds met liefde voor U en voor hun naasten en geef dat hun toewijding aan Jezus Christus en zijn Kerk een krachtig getuigenis is voor hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Martelaren van Nagasaki, Japan, door Christus onze Heer.