zaterdag 3 juni 2023

Bermhartige God, in de zandwoestijn hebt Gij Uw volk Israël gevoed met manna uit de hemel. Wij willen Uw zegen vragen voor de religieuze congregaties in Oeganda die arme gezinnen bijstaan in hun nood. Geef dat het getuigenis van deze broeders en zusters vele mensen raakt in hun hart, en ook brengt tot het katholieke geloof. Geef dat het voorbeeld van deze religieuzen ons sterkt in ons geloof, en ons aanzet tot daden van Christelijke naastenliefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Isaak van Córdoba, monnik, martelaar tijdens het islamitische bewind in Córdoba, door Christus onze Heer.