zaterdag 3 juli 2021

Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Messias is voor ons de weg, de waarheid en het leven. Wij danken U voor zijn woorden die genezing en leven schenken. Wij bidden U vandaag dat jonge mensen in Nederland en België die Uw Zoon nog niet kennen, kennis nemen van de Blijde Boodschap en daardoor geraakt worden. Geef dat zij Christus en zijn Kerk omarmen en als moderne apostelen op hun beurt het Evangelie verspreiden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Tomas, apostel en martelaar, door Christus onze Heer.