zaterdag 29 oktober 2022

God van Abraham, Isaak en Jacob, Gij hebt Uw volk Israël gered uit de zware hand van de Farao en door de zandwoestijn geleid naar de vrijheid. Wij bidden U voor allen in Algerije die gevangen zitten om hun misdaden. Geef dat zij berouw tonen en de Weg vinden naar Uw genade, Jezus de Christus. Geef dat deze gevangenen goed behandeld worden door hun bewakers, met de eerbied die iedere mens toekomt. Door Christus onze Heer.