zaterdag 29 mei 2021

Goede God, in de woestijn hebt Gij Uw uitverkoren volk Israël gevoed met manna uit de hemel. Wij willen vandaag uit dankbaarheid Uw zegen vragen voor de religieuze congregaties in Brazilië die arme gezinnen bijstaan in hun nood. Geef dat het getuigenis van deze broeders en zusters veel mensen raakt in hun hart en tot het katholieke geloof brengt. Geef dat hun voorbeeld ons sterkt in ons geloof en ons aanzet tot daden van christelijke caritas. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Richard Thirkeld, priester en martelaar, door Christus onze Heer.