Genadevolle God, de overvloedige kracht van Uw heilige Geest bezielt de harten van Uw heiligen. Wij vragen Uw zegen voor de mensen van goede wil in Venezuela, die ondanks een leven in onzekerheid, armoede, onrust en vervuiling, elkaar elke dag bemoedigen en helpen. Wij bidden voor hen die wegen naar verzoening gaan en die vrede stichten; voor hen die gerechtigheid verkondigen; voor hen die stille daden van naastenliefde verrichten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Abundantia, weduwe, martelares tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.