God van Abraham, Gij hebt Uw volk Israël te eten en te drinken gegeven in de zandwoestijn en het met trouwe hand begeleid naar het land van melk en honing. Wij danken U in deze Paastijd voor de mannen en vrouwen die zich ontfermen over de armen en ontheemden in Eritrea. Geef dat wij leren van hun naastenliefde, en ons blijven inzetten voor de vrede in de Hoorn van Afrika. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Catharina van Siena, kerklerares, door Christus onze Heer.