Heer onze God, de duisternis kon het Licht van Jezus Christus niet grijpen. Wij bidden U vandaag voor alle bisschoppen die vervolgd worden omdat zij het Licht van het Evangelie uitdragen. Wij vragen Uw bijzondere zegen voor bisschoppen die gevangen zitten omwille van hun verkondiging. Geef dat zij moed en geduld blijven tonen en zo een bron van inspiratie zijn voor de gelovigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas Becket, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.