God van Abraham, Isaak en Israël, In de geschiedenis van Uw volk Israël hebt U zich doen kennen als een God van vrede en gerechtigheid. Wij bidden U vandaag voor allen in Israël, in Libanon, in de Palestijnse gebieden en in Jordanië die lijden onder onrecht. Voor Christenen, Joden, Bahais, Druzen en Moslims in deze landen: om een vredig samenwonen. Wij vragen Uw zegen voor onze tijd. Door Christus onze Heer.