God, onze heil en redding, U hebt Uw uitverkoren volk Israël met machtige hand bevrijd uit de slavernij onder Farao. Wij willen U vandaag bidden voor mensen in Congo die als slaaf worden gebruikt. Geef dat zij de hulp ontvangen die zij nodig hebben en in geestelijke en lichamelijke vrijheid kunnen leven. Genees hen van de wonden die zij hebben opgelopen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël, door Christus onze Heer.