zaterdag 29 juni 2019

_x000D_

God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Uw ene en heilige Kerk bevindt zich over de hele wereld. Uw kinderen stammen uit alle volkeren, rassen, talen en naties. Wij bidden U om onze eenheid te behoeden en te zegenen. Geef dat Uw Kerk steeds meer instrument wordt van Uw vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus en de heilige Paulus, apostelen en martelaren, door Christus onze Heer.