God van Israël, Gij hebt Uw uitverkoren volk onder leiding van Mozes weggeleid met krachtige hand uit de slavernij onder Farao. Wij willen U vandaag bidden voor alle mensen in Centraal-Azië die hun vertrouwen stellen op U en die met stille daden van naastenliefde getuigen van Uw liefde. Geef dat het lichamelijke en geestelijke welzijn van de inwoners vooruit gaat door een groeiende kennis van de Goede Boodschap. Wij bidden U vandaag ook voor onze Koning: om zegen over zijn werk, gezin en leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Catharina van Siena, maagd en kerklerares, door Christus onze Heer.