zaterdag 28 oktober 2023

God van Abraham, Isaak en Jacob, U hebt zich geopenbaard in de geschiedenis van Uw volk Israël en het geleid naar de vrijheid van het Land van Belofte. Wij bidden U voor allen in Saoedi Arabië die gevangen zitten om verschillende ernstige misdaden. Geef dat zij berouw tonen en de Weg vinden naar Uw genade, Jezus Christus. Geef dat deze gevangenen goed behandeld worden door hun bewakers, met het respect dat ieder mens toekomt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Simon en de heilige Judas, apostelen en martelaren, door Christus onze Heer.