zaterdag 28 november 2020

Barmhartige Heer, Jezus Christus is de Herder die uw volk bij elkaar houdt. Wij vragen uw zegen voor alle priesters die als parochieherder zijn aangesteld in Marokko. Geef hun wijsheid en liefde bij de uitoefening van hun ambt. Geef dat nieuwe jonge mannen zich aanmelden als priesterstudent. Geef de twee bisschoppen in Marokko geduld, trouw en volharding bij het besturen van hun bisdom. Door Christus onze Heer.