God van Israël, U hebt Uw geliefde volk bevrijd uit de onderdrukking door Farao en met machtige hand geleid door zee en woestijn naar de vrijheid het Beloofde Land. Wij bidden U op deze Sabbat voor allen in China die hunkeren naar de vrijheid die alleen Jezus Christus kan geven. Verleen dat zij het Evangelie leren kennen en uitdragen aan hun kinderen, vrienden en buren tot eer van Uw Naam. Door Christus onze Heer.