zaterdag 28 januari 2023

Barmhartige God, Uw wijsheid is niet de ‘wijsheid’ van de wereld. Wij bidden U voor een goede vorming en toerusting voor kandidaten voor priesterschap en diaconaat in Peru. Om voldoende kandidaten en voldoende financiën. Om degelijke onderwijzers die met liefde en helderheid hun inzicht in de geloofsmysteries doorgeven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agatha Lin, lekengelovige, lerares en catechist, martelares tijdens vervolgingen in China, door Christus onze Heer.