zaterdag 28 augustus 2021

Ene heilige en sterke God, Gij hebt Uw volk Israël uitverkoren en opdracht gegeven om met Uw hulp weg te trekken uit de slavernij naar de vrijheid. Wij bidden U op deze zevende dag van de week voor alle mensen in Iran die worden bedreigd met geweld en gevangenschap omwille van hun geloof in de goddelijke natuur van Jezus Christus. Geef hun de liefdevolle kracht die hun vervolgers zal ontwapenen en die hen zal voorbereiden op de komst van de heilige Geest in hun hart. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Augustinus, door Christus onze Heer.