Barmhartige God, Uw Zoon heeft het vlees aangenomen en werd als zuigeling aanbeden door herders en wijzen. U ontfermt zich over de kleinen en machtelozen van deze wereld. Wij willen U bidden voor alle kinderen die slachtoffer zijn van vervolging, oorlog, misbruik en hebzucht. Wij vragen U om Uw krachtige bescherming van het ongeboren leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Onnozele Kinderen, martelaren, door Christus onze Heer.