Barmhartige God, U hebt Uw heilige Geest aan ons geschonken, de Trooster en de Helper. Wij bidden U voor alle mannen, vrouwen en kinderen in Pakistan, speciaal voor de allerarmsten onder hen. Open de harten van de rijken en doe hen inzien dat wij allemaal broeders en zusters zijn, kinderen van dezelfde Vader. Schenk allen steeds weer Uw gaven van kracht, geduld, geloof, hoop en liefde, speciaal in tijden van beproeving. Door Christus onze Heer.