God van Abraham, Isaak en Israël, in de geschiedenis van Uw volk Israël hebt U zich geopenbaard als een God van vrede en gerechtigheid. Wij bidden U voor alle inwoners van de grote steden in India die lijden onder onrecht, stress en vervuiling. Voor Hindoes, Christenen, Jaïnisten, Boeddhisten en Moslims: om een vredig samenwonen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostelen Simon en Judas, door Christus onze Heer.