God, onze heil en redding, U hebt Uw volk Israël met krachtige hand verlost uit de slavernij en geleid naar het Land van Belofte. Wij willen U op deze Sabbat bidden voor mensen in China die als slaaf worden gebruikt. Geef dat zij de hulp ontvangen die zij nodig hebben en in geestelijke en lichamelijke vrijheid kunnen leven. Genees hen van de wonden die zij hebben opgelopen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.