Eeuwige God, U hebt de dorst van Uw volk Israël gelest met water uit de rots. Wij vragen U op deze Sabbatdag: geef dat Uw Kerk in Brazilië zich steeds laaft aan de enige Bron, Jezus Christus, en dat zij het Evangelie steeds trouw verkondigt in woord en in daad. Schenk Uw kinderen in Brazilië bekwame herders en ook nieuwe broeders en zusters in het geloof. Door Christus onze Heer.