God van Abraham, Isaak en Jakob, Gij hebt Uw volk Israël te drinken gegeven in de droge woestijn en het de weg gewezen naar het beloofde land. Wij bidden U in deze Paastijd uit dank voor mannen en vrouwen in Nigeria die zich ontfermen over hun armere landgenoten. Geef dat wij mogen leren van hun onbaatzuchtigheid en dat hun werken van naastenliefde veel vrucht dragen voor alle Nigerianen. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Petrus Chanel, priester en martelaar, door Christus onze Heer.